گزارش تصویری و سوالات آزمون داخلی 11؛ پنج شنبه 95/07/22
یکشنبه 25 مهر 1395 ساعت 22:03 | نوشته ‌شده به دست فرزاد c60 | ( نظرات )
گزارش تصویری از امتحانات داخلی نمایندگی سلمان فارسی اصفهان

و سوالات آزمون داخلی شماره 11

به نام قدرت مطلق ا...

آزمون داخلی شماره 11 نمایندگی سلمان فارسی

مهر 1395

جزوات جهان بینی کاربردی جلد 1 و 2 و سی دی های  شعبده بازی و جهان معنوی 

1-           1-   مدت زمان لازم برای پیمودن سفر دوم بر چه اساسی تعیین می شود؟

الف) جایگاه فعلی انسان £              ب) خواست £           ج) تلاش £                    د) همه موارد 

2-            2-چرا مساله اعتیاد سالها غیر قابل حل بود؟

الف) مبدا آن مشخص نبود £                              ب) مقصد نامعلوم بود £

ج) مسیر حرکت مشخص نبود £                          د) اراده کافی وجود نداشت  £

3-            3-آیه شریفه "اولائک کالانعام بل هم اضل" مربوط به کدام مرحله از نفس است؟

الف) اماره £              ب) لوامه £           ج) مطمئنه £                    د) همه موارد  £

4-            4-فرآیند شکل گیری دانایی به چه ترتیب است؟

الف) تجربه-تفکر-آموزش£                                    ب) تفکر-تجربه-آموزش £           

ج) تفکر-آموزش-تجربه £                                      د) آموزش-تجربه-تفکر  £

5-            5-هر کس بنای خویش را با توجه به چه چیزی می سازد؟

الف) ایمان و اراده      ب)خواست و علاقه      ج)تقدیرات و تفکرات       د) صبر و تلاش

6-             6- تکرار صرفا به این دلیل پیش می آید که ما در یک مرحله از ......................... متوقف شده ایم.

الف) زندگی £                      ب) نادانی £                      ج) نفس £                            د) دانایی £

7-            7-جهان بینی بیرون، چه چیزی را به ما نشان می دهد؟

الف) جایگاه فعلی و یافتن مسیر حرکت £                      ب) جایگاه فعلی و مبدا حرکت £        

ج) یافتن راه و مسیر حرکت و رسیدن تا مقصد £              د) جایگاه فعلی و رسیدن تا مقصد £

8-            8-تعادل فیزیکی انسان را چه چیزی کنترل می کند؟

الف) دانایی £                      ب) حس £                    ج) جهان بینی £              د) مایع درون گوش £

9-           9-   اصولا تجربه کردن همه چیز، کار چه کسانی است؟

الف) انسانهای دانا £        ب) انسانهای آگاه £    ج) انسانهای نادان£      د) انسانهای متمدن £

 

10-       10-پدید آمدن خواسته درون انسان بر عهده چه کسی می باشد؟

الف) راهنما یا استاد £                 ب) خداوند £               ج) خانواده £                د) خود شخص £

11-       11-گزینه های صحیح و غلط را مشخص نمائید.

......................... زمان سفر دوم پایانی ندارد.

......................... جایگاه عقل در مغز انسان می باشد.

......................... نفس، منشا حرکت و تحرک در ما می باشد.

......................... سفر دوم بین مسافران و همسفران مشترک می باشد.

......................... مراحل نفسانی یک طیف نیستند، بلکه یک پله هستند.

......................... در نفس اماره، اگر شخص عمل ناشایستی انجام بدهد، احساس ناراحتی و پشیمانی می کند.

......................... جهان بینی درون ما را در یافتن راه یاری می کند.

.........................در نفس مطمئنه، خواسته غیر معقول وجود ندارد.  

12-       12-در کدام مرحله از نفس، انسان قدم به مرحله تشخیص می گذارد؟

الف) اماره £                 ب) لوامه £               ج) مطمئنه £                د) الف و ب £

13-       13-در فرآیند تجربه، کدامیک از اجزا صور پنهان نقش اصلی را دارد؟

14-        الف) عقل £                 ب) نفس £               ج) روح £                د) حس £

15-        14- جاهای خالی را پر کنید.   

الف) تجربه دیگران در قالب ......................... در اختیار ما قرار می گیرد و این هدیه آنهاست.

ب) عملکرد = ......................... x مسیر حرکت

ج) کامپیوتر بر مبنای عملکرد .........................  ما و برنامه ویندوز بر مبنای دقیق ......................... ما الگو برداری شدند.

د) دقیق ترین تعریفی که از مرگ می توان داشت بر اساس ......................... می باشد.

و) در مراتب پائین ......................... ، ما عموما فقط به این می اندیشیم که چگونه لذت ببریم.

ه) ......................... در واقع دانستن در مرتبه اطلاعات عمومی است.

ی) دانایی و دانایی موثر در رسیدن به خواسته های نامعقول ذرات نفس، همانند یک ......................... عمل می کنند.

15- کدام مورد در بین قشری که با علم و هنر سر و کار دارند شیوع بیشتری دارد؟

الف) ترس £                 ب) ناامیدی £               ج) خشم £                د) منیت £

16-       16-کدام گزینه از محصولات ناامیدی نمی باشد؟

الف) دفاع از روابط ویرانگر £    ب) خواب سنگین و نامتعادل £           ج) لجاجت £     د) بدبینی و خشونت  £

17-       17-عامل مشترکی که ذرات را به سمت یکدیگر جذب می کند کدامست؟

      الف) خواسته£         ب) مسیر حرکت £        ج) حس £           د) الف و ج £

18-       18-لذت بردن چه زمانی به وجود می آید؟

الف) هنگام از دست دادن انرژی £                                ب) هنگام بدست آوردن انرژی £             

ج) هنگام بوجود آمدن ساختار مربوطه £                         د) الف و ب £

19-        19-نشانه .........................  این است که توانایی های ما بر علیه ما بکار می روند.  

الف) ترس £                  ب) کم رویی£               ج) ناامیدی£               د) منیت £ 

20-       20-در کدامیک از مراتب دانایی، در حقیقت وارد دانایی می شویم؟

الف) علم الیقین £                  ب) عین الیقین£               ج) حق الیقین £               د) الف و ب £ 

21-  مراکز انرژی در بدن چه نام دارند. 3 مورد را نام ببرید.

 

 

22- دو هدف اصلی هر ساختار را بنویسید. دو نمونه از ساختارهای منفی درون انسان را نام ببرید.

 

 

21-         

23- در مثال استخر آب به ترتیب؛ زلالی و پاکی آب، مقدار و حجم آب، گنجایش یا ظرفیت استخر به چه معناست؟

الف) کیفیت-دانایی-کمیت      £                   ب) کمیت-کیفیت-دانایی £     

ج) کمیت-دانایی-کیفیت £                          د) کیفیت-کمیت-دانایی £

24- هاله تابان چیست؟ بسته بودن حس به چه علت اتفاق می افتد؟ (سه مورد)

 

 

 

25-  آخرین مراحل آرایش جسم چیست؟ (سی دی شعبده بازی)

 

 

26-  زمانی که ما مساله تغذیه را اصلاح می کنیم، از کدام نوع درمان استفاده کرده ایم؟ (سی دی شعبده بازی)

الف) پیشگیری £        ب) پزشک و متخصص £           ج) ریشه ای £                 د) علامتی£

 

27-  وقتی به مصرف کننده ای که پرش دست و پا دارد قرص مسکن می دهند، کدام نوع درمان بکار گرفته شده است؟ (سی دی شعبده بازی)

الف)پیشگیری £                  ب) ریشه ای£               ج) شعبده بازی£              د) علائم و علامتی £ 

28-  در شعر "بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم    فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم"  منظور از شکافتن فلک چیست؟ (سی دی جهان معنوی)

 

29- قوانین و علوم دین که شامل موارد دروغ نگفتن، تهمت نردن، سرزنش نکردن و .... می باشند مربوط به کدام گزینه است؟ (سی دی جهان معنوی)  

 الف)معنویت £                  ب) طریقت £               ج) شریعت £              د) الف و ب £ 

30-  تمام مسائل و مباحث آموزشی پیرامون ما از 3 مولفه تبعیت می کند. این 3 مولفه کدامند. (سی دی جهان معنوی)

الف) موضوع-آموزش دهنده-هدف £                               ب) فاعل-موضوع-آموزش دهنده £          

    ج) هدف-آموزش دهنده-آموزش گیرنده £                        د) موضوع-آموزش دهنده-آموزش گیرنده £ 


                                                        

 

                                                            موفق باشید

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: آرشیو تصاویر، آزمون،می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات