خدمت تا رسیدن به عشق
سه شنبه 8 دی 1394 ساعت 11:07 | نوشته ‌شده به دست سعید محسن c60 | ( نظرات )

" گفت و گو با کمک راهنما آقای حسین باقریان و کمک راهنما خانم نگین "


کنگره برای من یک مسئله خیلی بزرگ و ارزشمند دیگری هم به همراه داشت و آن هم همسفر بود، چون من همسفر نداشتم و همسرم در واقع همراه ایده عالی برای من بود و به لطف خداوند مهربان در کنگره به بنده عطا شد و خانم نگین عزیز به عنوان همسر کنگره ای با من در این راه هم قدم شدند و از این بابت روزی هزار بار خدا را شکر می کنم.

 • آقای باقریان؛ در کنگره گفته می شود هر کار معنوی بار مادی هم با خودش دارد چه معنی دارد؟

خوب اگر مبنا را بر این بگذاریم که هدف از خلقت انسانها خدمت و آموزش است. مثل ما که در کنگره برای رهایی انسان ها از دام اعتیاد تلاش می کنیم. این یک مسئله معنوی است و ما در کتاب کلام الله شریف داریم که اگر نفسی را آزاد کنی مثل این است که کل نفوس را احیا کرده ای و یک جمله‌ای است که آقای مهندس می گوید کسی که کار معنوی انجام می دهد بار مادی هم با خودش دارد ولی کار مادی بار معنوی با خودش ندارد و این برکتی است که شخص در زندگی خودش با کمک به دیگران و کار معنوی که انجام می دهدبه آن می رسد و مسئله مهمی است. خوب آن شخصی که در کنگره خدمت می کند از کارش کم می کند و این باعث می شود که برکتی بیشتر از آن وقتی که از کارش می زند در زندگیش دریافت کند.


 • خانم نگین؛ در کنگره گفته می شود هر کار معنوی بار مادی هم با خودش دارد شما به عنوان همسفر این جمله را چطور معنی می کنید؟

آقای مهندس دژاکام در صحبت هایشان می گویند که ما باید پایه‌های مالی زندگی را تقویت کنیم و این در واقع بخش مادی زندگیتان است. الان داشتم فکر می کردم که گرانبها ترین چیزی که خداوند در اختیار انسان قرار داده وقت و زمان است و اگر انسان این وقت و زمان را برای باز کردن گره زندگی دیگران بگذارد و یا به عبارتی شما معجزه ای باشی برای گره دیگران قانون کائنات به این شکل عمل می کند که همان معجزه را در زندگی خودت قرار می گیرد. خوب وقتی من در زندگی از زمانی که برای کار کردن می گذارم می زنم و به کنگره می آیم برای آموزش خودم و کمک به دیگران این کار به قول آقای مهندس بار مادی هم به همراه خودش دارد. ولی کسانی هستند که از نظر مالی هم وضع خوبی دارند ولی نمی توانند از این مادیات استفاده کنند چون قدرت بخشش ندارند یا حتی نمی توانند خودشان از این ثروت لذت ببرند چون به معنویات توجهی نداشتند و در درون این ثروت بار معنوی وجود ندارد.

 • آقای باقریان؛ چرا یک عده ای از کنگره می روند ولی شما و همسرتان در جایگاه کمک راهنمایی قرار گرفتید؟ باتوجه به اینکه آقای مهندس می گویند ما حسابمان با کنگره صفر است؟

خوب دیدگاه انسان ها با هم متفاوت است و قطعاً به خواست افراد بستگی دارد و آن چیزی که آینده ما را رهایی ما، قبولی در آزمون کمک راهنمایی ما را رقم می زند آن خواستی است که درون افراد وجود دارد و این سوال شاید ربط داشته باشد به سوال قبلی که خیلی از افراد به کنگره برای می آیند برای درمان. به جهت این که از بعد مادی به قضیه نگاه می کنند کنگره را رها می کنند و می خواهند به کارهای مادی بپردازند. در صورتی که آنها از نظر دیدگاه آن چیزی که در کنگره ۶۰ وجود داشته است را نتوانستند ببینند. به قول یکی از کمک راهنماها؛ کنگره مثل این است که شما در حال کندن گودالی هستید که یک درختی را بکارید تا از سایه بان و میوه‌های این درخت استفاده کنید تا به یک گنجی در درون این گودال می رسید. واقعا کسانی که این گنج را پیدا کردند و خواسته داشتند می مانند و ماندگار می شوند و خدمت می کنند و به درجات بالایی از معرفت و شناخت و آگاهی می رسند.

 • خانم نگین؛ چرا یک عده ای از کنگره می روند چه همسفران و چه مسافران؛ ولی شما به عنوان یک همسفر در جایگاه کمک راهنمایی قرار گرفتید و ماندگار شدید؟ با توجه به اینکه آقای مهندس می گویند ما حسابمان با کنگره صفر است؟

خوب اعتقاد من این است که درمان اعتیاد یک قسمت کوچکی از کنگره ۶۰ هست و به قول آقای مهندس دژاکام تعادل فوق درمان است و هدف این است که ما به تعادل برسیم. شخصی که به کنگره می آید اگر آن مطلب حقیقی کنگره درک کند و با کاری که کنگره دارد انجام می دهد این را دریافت کند و بخواهد که به آن برسد در واقع به تعادل می رسد. آن چیزی که آقای مهندس می گویند؛ که اگر بدونی که نمی دونی و خواهان این باشی که بفهمی یک جورایی پاهایت بسته می شوند و باید ماندگار شوی و خیلی ها نمی دانند که تعادل نیاز به آموزش دارد، علم، دانستن و دریای بیکرانی از علم که حتی قطره‌ای از آن را دریافت نکرده ایم. حالا من بعد از ۵ سال باید بدانم که هدف از کنگره آمدن من این است که اول خودم را بشناسم تا بتوانم خالقم را بشناسم و این نیازمند جهان بینی است. اگر کسی بخواهد به این دریای علم برسد می ماند و خدمت می کند اما کسی که نخواهد می رود و این دریای علم را از دست می دهد.

 • آقای باقریان؛ این جمله که می گویند خداوند سریع الحساب است و کسی که در صراط مستقیم است خداوند کمکش می کند از دیدگاه شما چه مفهومی دارد؟

در واقع معنی این جمله به مسائلی که توی زندگیت اتفاق می افتد بستگی دارد یعنی از هر دستی بدهی از همان دست پس می گیرد یعنی سریع الحساب بودن. در واقع حرکت در صراط مستقیم آن چیزی هست که در کنگره آموزش می بینیم و در زندگی دریافتش می کنیم.

 • خانم نگین؛ این جمله که می گویند خداوند سریع الحساب است و کسی که در صراط مستقیم است خداوند کمکش می کند از دیدگاه شما چه مفهومی دارد؟

این وعده خود خداوند است و قانون کائنات که هر کسی در صراط مستقیم حرکت کند و حتی من را نپذیرد ولی در جهت ارزش‌ها در حرکت باشد او را کمکش می کنم و این قضیه در ضد ارزش‌ها هم به همین طریق است کسی که خداوند را نپذیرد و در جهت ضد ارزش‌ها باشد ما در آن جهت کمکش می کنیم. صراط مستقیم یعنی اینکه با هر دین و یا مذهبی هستی اگر در مسیر ارزش‌ها باشی خداوند کمک تان می کند.

 • آقای باقریان؛ آقای مهندس در صحبت های خودشان گفتند که همیشه به خاطر اعتیاد او را بازرسی می کردند یا در بازداشگاه بوده اند، ولی در حال حاضر فرمانده نیروی انتظامی به ایشان تقدیر نامه می دهند این چیزی است که کنگره به آقای مهندس داده؟ کنگره به شما چه چیز های داده است؟

اگر بخواهم زندگیم را به دو بخش تقسیم کنم زندگی همراه با ترس، نگرانی و دلهره و در واقع عدم تعادل بود. ولی در کنگره زندگی ای همراه با آسایش، آرامش و همسفر خوب. البته چیزی که در کنگره زندگی را روز به روز بهتر و بهتر می کند به خاطر منابع اطلاعاتی قوی است که به آن وصل هستیم و در حال آموزش و این بهتر شدن به خاطر این است که دیدگاه ما به زندگی عوض شده است. باید بگویم که کنگره برای من یک مسئله خیلی بزرگ و ارزشمند دیگری هم به همراه داشت و آن هم همسفر بود، چون من همسفر نداشتم و همسرم در واقع همراه ایده عالی برای من بود و به لطف خداوند مهربان در کنگره به من عطا شد و خانم نگین عزیز به عنوان همسر کنگره ای با من در این راه هم قدم شدند و از این بابت روزی هزار بار خدا را شکر می کنم. 

 • خانم نگین؛ خوب شما به عنوان یک همسفر؛ کنگره به شما چه چیز های داده است؟

خوب من هم مثل آقای باقریان زندگی من به دو بخش تقسیم می شود قبل از کنگره و بعد از کنگره. در واقع کنگره خودم را به خودم تحویل داد انسانی که در ترس، وحشت، تنهایی، تاریکی، ناامیدی بود همه اینها را با کمک کنگره پشت سر گذاشت و از آن گذرگاه های سختی که آقای مهندس می گویند رد شدم و توانایی های خودم را به من بازگرداند. از همه بالاتر شناخت قدرت مطلق بود چیزی بود که قبل از کنگره من فراموش کرده بودم و از همه مخلوق های خدا کمک می گرفتم الا خود خالقم و این به من داده شد و من خودم را شناختم و بزرگ ترین حامی خودم را که خالقم بود.

 • آقای باقریان؛ چه چیزی باعث می شود که شما برای رهایی یک نفر این مسافت را تا تهران طی کنید؟

اگر در کنگره صحبت از حرکت در صراط مستقیم است قطعا با مسیرهای دیگر فرق دارد و اگر بخواهیم این را با قبل مقایسه بکنیم در زمان مصرف مواد شخص می خواهد با مصرف مواد لذت ببرد با مشروب با سیگار و آن لذت های کوتاه مدت. ولی وقتی شخصی در مسیر ارزشها قرار گرفت آن لذت رهایی را نمی توانید با هیچ چیز دیگری عوض کنید و یا مقایسه کرد و از روزی که فالوآپ شخص را پر می کنیم تا تهران که از آقای مهندس گل رهایی می گیریم بسیار لذت بخش است و چیزی نیست که در قالب کلام قرار بگیرد.

 • آقای باقریان؛ در پایان اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید؟

اگر صحبت از بیداری می شود در نمایندگی اصفهان به جهت آموزش های صحیحی است که در ابتدا گرفته ایم و مسئولیت پذیری که ما از آقای مهندس یاد می گیریم چه در کنگره و چه در مسائل زندگی به کار ببریم نتیجه و حاصلش آن حال خوبی است که همه به دنبالش هستیم. خوب من هم از آقای مهندس دژاکام تشکر می کنم و آرزوی سلامتی برای ایشان می کنم به خاطر بستری که به وجود آوردند. از راهنمای عزیزم آقای کامران شریفیان تشکر میکنم و امیدوارم تا آن لحظه ای که توان دارم و در واقع کنگره ۶۰ فرصتی را در اختیار من قرار می دهد خدمت گذار خوبی باشم. در آخر از شما سعید عزیز تشکر می کنم بابت این گزارش.

 • خانم نگین؛ در پایان اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید؟

بزرگ ترین نعمت وجود کنگره ۶۰ هست در زندگیم و هیچ چیزی قابل مقایسه با کنگره نیست و این که تشکر می کنم از آقای مهندس دژاکام که لیاقت خدمت را به من همسفر دادند و اجازه دادند که ما همسفر ها هم خدمت کنیم و این که خواسته آقای مهندس که ایجاد یک آکادمی است ما بتوانیم در جهتش حرکت کنیم و بتوانیم یک خدمت گذار باشیم. در آخر از کمک راهنمایان گذشته تشکر می کنم دیگران کاشتند و ما برداشت کردیم و ماهم بتوانیم بذرهای قوی و محکمی از خود به جا بگذاریم تا در آینده کسانی که به کنگره می آیند بتوانند آنها هم درو کنند.

 نگارش: مسافر سعید محسن

عکس: مسافر سعید

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مصاحبه ها،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
اکرم چهارشنبه 9 دی 1394 20:29
سئوالات خیلی خوب بود و جواب به سئوالات عالی تر .
تشکر از همه عزیزان .
محمد دوشنبه 7 دی 1394 09:22
روزی با حالی زار به كنكره امدملطف خداوند شامل حال من شد اقای با قریان استاد و معلم بنده شد. جلسات اول لزیون بود كه استاد این مثال كودال و كنج را برایمان زدند همیشه به دنبال ان كنج بودم !
امروز كه فقط. سه روز مانده به اولین سال رهاییم وجود واثرات این كنج در لحظه لحظه وجای جای زندكی برایم قابل حس میباشد اما به كونه ای دیكر.
خداوند درب و تخته را با هم جور میكند وشما دو استاد محترم بر اساس حساب و كتابی خاص بر سر راه همدیكر قرار كرفته ایدبرای ماموریتی عظیم.
خداوند را شاكر و سپاسكزام به جهت این همه نعمت و لطفی كه به من دارد.
تشكر از همه زحمتكشان.
سالار دوشنبه 7 دی 1394 00:31
آقای باقریان لحظه لحظه دیدار و صحبت با شما برای من آموزش است؛ واقعا شاکر خداوند هستم بابت شاگردی و آشنایی با شما.
بسیار لذت بردم از سخنان شما و همسر محترمتان سرکار خانم نگین؛ آرزوی بهترینها را برای شما دارم.
خداقوت خدمت سعید محسن و سعید عزیز بابت گزارش عالی و عکس زیبا
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات